Ograđivanje panelnim ogradama

Opis
  

Usluge

Vibro-stub Bački Jarak vrši ograđivanje voćnjaka, imanja i drugih površina po sistemu ključ u ruke.

Ograđivanje je moguće u potpunosti prilagoditi zahtevima klijenta koji bira da li će ograđivanje biti uz pomoć panela ili žice. U slučaju ograđivanja žicom moguć je odabir vrste stubova za ograđivanje (betonski ili drveni) kao i vrste žice koja se postavlja na stubove.

Montažom pocinkovane i plastificirane žice na betonske stubove obezbedjujemo kvalitetnu zaštitu objekata ili poseda od ulaska nepoželjnih lica i štetočina.

Zaštita ogradjivanjem betonskim stubovima i žicom je idealna za vikendice i imanja koja treba obezbediti od životinja - štetočina koje bi uništile useve, voćnjake i sl.

Usluge vezane za ograđivanje voćnjaka:

 

Idi na vrh stranice

Ključ u ruke

Sistem ključ u ruke
Sistem "Ključ u ruke" podrazumeva da mi obezbedimo pripremu terena, eventualno kanalisanje vodovodnih i elektro instalacija (ako je to potrebno), bušenje rupa za stubove, postavku stubova i žice za ogradjivanje i ugradnju kapija. Ovim smo našim klijentima obezbedili ogradjivanje prostora stručno, kvalitetno i na najbrži mogući način.
Priprema terena - podrazumeva krčenje terena i uklanjanje svog rastinja i nepoželjnog materijala na trasi ograde. Priprema obuhvata i ravnanje terena kako bi žica i stubovi obezbedili najbolju zaštitu od ulaska. U slučajevima kada je potrebno postavljanje određenih instalacija, prokopaćemo kanale za ovu vrstu instalacija.
Postavka betonskih ili drvenih stubova - podrazumeva mašinsko bušenje rupa za postavku betonskih ili drvenih stubova, postavku stubova, njihovo učvršćivanje i nivelisanje. Ovo je možda i najvažniji korak prilikom ogradjivanja, tako da preporučujemo da ovo prepustite stručnjacima sa iskustvom.
Montaža žice na stubove - Na stubove koji su postavljeni i fiksirani u zemlju, postavljamo pocinkovanu ili plastificiranu žicu (univerzal pletivo), sa ili bez dodatne bodljikave žice na vrhu. Uvezivanje žice na stubove je takodje veoma važno zbog kvaliteta, čvrstine i dugotrajnosti ograde tako da preporučujemo da i ovaj deo prepustite iskusnim stručnjacima.
Montaža kapija - Površine koje su ogradjene žicom treba da imaju odgovarajuće kapije za nesmetan prolaz lica i vozila. Vibro-stub, Bački Jarak, izradjuje i montira metalne ili drvene kapije po porudžbini, klizne ili krilne kapije po željenim dimenzijama i u skladu sa željama kupca zaštićujemo ih bojom ili lakom.

Idi na vrh stranice

Member of WEBnekretnine.net Temerin