Postavljanje kapija

Opis
  

Usluge

Izrađujemo po potrebnim dimenzijama i ugrađujemo krilne i klizne kapije za sve namene

Ograđivanje je moguće u potpunosti prilagoditi zahtevima klijenta koji bira da li će ograđivanje biti uz pomoć panela ili žice. U slučaju ograđivanja žicom moguć je odabir vrste stubova za ograđivanje (betonski ili drveni) kao i vrste žice koja se postavlja na stubove.

Montažom pocinkovane i plastificirane žice na betonske stubove obezbedjujemo kvalitetnu zaštitu objekata ili poseda od ulaska nepoželjnih lica i štetočina.

Zaštita ogradjivanjem betonskim stubovima i žicom je idealna za vikendice i imanja koja treba obezbediti od životinja - štetočina koje bi uništile useve, voćnjake i sl.

Usluge povezane sa stubovima za ograđivanje:

 

Idi na vrh stranice

Member of WEBnekretnine.net Temerin